Wednesday, 10 February 2010

Maes Garmon

Mi es i i Ysgol Maes Garmon yn Yr Wyddgrug heddiw i drafod polisiau Plaid Cymru gyda chriw o fyfyrwyr (gyda rhai ohonyn nhw'n byw yn etholaeth Gorllewin Clwyd). De drafodom pob math o faterion yn y sesiwn a barodd 50 munud gan gynnwys gostwng yr oed pleidleisio, ariannu addysg uwch a mwy o ddatganoli. Mi wnes i fwynhau'r profiad a hoffwn i ddweud diolch yn fawr i'r myfyrwyr am eu croeso ac am eu negeseuon o gefnogaeth ers yr ymweliad.


I visited Maes Garmon school in Mold today to discuss Plaid Cymru policies with a group of students (some of whom live in the Clwyd West constituency). We discussed all sorts of issues during the 50 minute session including lowering the voting age, higher education funding and increased devolution. I really enjoyed it and want to say a big thank you to the students for their welcome and for their subsequent messages of support.


No comments: