Wednesday, 10 March 2010

Hawl i Holi - Pentrecelyn

Neithiwr mi gymerais ran mewn noson Hawl i Holi gyda Sefydliad y Merched.

Trefnwyd y noson gan gangen Pentrecelyn a daeth aelodau o ganghennau cyfagos i ymuno â nhw. Hefyd ar y panel oedd y ffigurau amlwg lleol Alun Edwards, Nia Môn ac Eirwyn Evans. Roedd y pynciau a drafodwyd yn eang a dweud y lleiaf, gyda chwestiynau yn amrywio o farn y panel am achos John Venables i'n hoff fwydydd a lleoliadau gwyliau!

Mae'r wobr am ateb gorau'r nosoon yn mynd i Eirwyn. Pan holwyd iddo be oedd ei brif gryfder a'i brif wendid fe atebodd mai ei brif gryfder oedd nad oedd ganddo unrhyw wendidau!

Diolch o galon i Sefydliad y Merched Pentrecelyn am eu croeso cynnes ac am noson hwyliog.

Llyr Huws Gruffydd

No comments: