Friday, 26 March 2010

Gweinidog dros Dreftadaeth – Alun Ffred Jones yn ol yng nghanolfan grefftau Rhuthun

Wythnos yma bydd Alun Ffred Jones AC yn ymweld a chanolfan grefftau Rhuthun. Yn mis Rhagfyr 2008 anrhydeddodd Rhuthun a’I bresenoldeb o’r blaen gan iddo fod yma yn agor yn swyddogol y Ganolfan Grefftau’. Dydd Gwener yma y 26ain y fo fydd y gwr gwadd yng nghinio lansio ymgyrch etholiad Plaid Cymru Gorllewin Clwyd.

Mynegodd Llyr Huws Gruffydd ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiad San Steffan ei fod yn filch dros ben o feddwl fod y Gweinidog Treftadaeth wedi medru gwneud amser I annerch yn Lansiad ymgyrch Plaid Cymru yn Ngorllewin Clwyd:

“Mae Alun Ffred Jones I’w edmygu am ei barodwydd I fod yn siaradwr gwadd, a chroesawyd y newyddion yn fawr iawn gan fod yr holl docynnau I’r cinio wedi eu gwerthu.

“Wrth gwrs yr oedd Alun Ffred Jones yn dilyn gyrfa lwyddianus iawn cyn mentro I’r byd politicaidd gan ei fod wedi body n adnabyddus am ei gyfraniad I fyd ffilm a theledu.

“Dyma ein Lansiad ffurfiol ar gyfer yr etholiad, ond bydd y naws yn ysgafn a hwyliog, gan y bydd Alun Ffred yn ei ffordd ddigyffelyb yn son am ei yrfa ym myd ffilm a theledu yn ogystal ei swydd fel gweinidog treftadaeth yn Llywodraeth Cymru’n Un – a phwy a wyr efallai y cawn glywed am wleidyddiaeth parti hefyd.”


Cynleir y cinio yn Café R yn y ganolfan grefftau, Heol y Parc, Rhuthun.

No comments: