Monday, 1 March 2010

Dydd Gŵyl Dewi / St David’s Day

Roedd hi'n hyfryd bod yng nghwmni aelodau Plaid Cymru yn Rhuthun ddydd Sul am de prynhawn fel rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi.

Mae'r gangen wrthi'n ddyfal yn ymgyrchu ar gyfer yr etholiad, ac ar ol ei gor-wneud hi efo'r sgons a'r bara brith mi fydd hi'n dda gen i wneud ychydig o gerdded wrth ganfasio wythnos yma!

It was great to meet up with Plaid members in Ruthin on Sunday for afternoon tea as part of our St David's Day celebrations.

The local branch is already campaigning hard for the forthcoming election, and after over-indulging on scones and bara brith it'll be good to pound the streets again this week!


No comments: